- Атрактивно позициониране в магазините
- Въздействащ дизайн
- 240 х единични опаковки
- 80 х 3-ки