Контакти


АСТ Попкорн ООД
4199, Труд България
ул. Димитър Полянов 30

Тел.: 0318/ 22076
Факс: 0318/ 22064
Атанас Стойчев: 0888 310 340
Елена Сребрева: 0885 162 868
e-mail: [email protected]