Private label


Създаването на продукти под собствена марка би могло да ви осигури индивидуалност във развитието ви и ще съответства на увеличаващият се дял на този отрасъл в световната икономика. Нашата компания може да създаде за вас частна марка на по-ниска цена, но с високо качество в сравнение с други марки, така вие можете да спечелите много клиенти. Също така, ние можем да създадем продукт, който ще бъде по-скъп и ще вдъхва повече доверие на клиентите. Марката е име или символ, идентифициращ продукта на компанията. Позволявайки ни да създадем вашия продукт под собствена марка, вие ще сте сигурни, че ще бъдете разпознавани от вече спечелените клиенти. 

Има различни предимства за частни марки марки:
 - Контрол върху ценообразуването
 - Маркетингова независимост
 - Персонализиран имидж (и по-висока лоялност на клиентите)
 - По-висок контрол на производството, маркетинга, дистрибуцията и печалбите.
 - Персонализирани елементи като лого, име и др.
 - Промяна на предпочитанията на клиентите